สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โพสต์28 ก.ค. 2561 02:15โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2561 02:15 ]

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดฝายกวาง ร่วมกับโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน และได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>