สัปดาห์ครูเยี่ยมบ้านเด็ก

โพสต์17 ม.ค. 2559 01:46โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก" ตามนโยบายของ สพฐ. เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู 11-17 มกราคม 2559 โดยครอบคลุมเขตพื้นที่บริการจำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลฝายกวาง ตำบลทุ่งผาสุข และตำบลแม่ลาว  ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้านที่ครูจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments