โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ศึกษาดูงาน

โพสต์1 มิ.ย. 2560 08:45โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2560 08:45 ]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนรู้บูรณาการในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการของนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>