โรงเรียนเทศบาล 6 ศึกษาดูงาน

โพสต์25 มิ.ย. 2560 23:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 23:48 ]

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 6 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยมีรองฯ นรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ และคณะครูให้การต้อนรับ และพาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>