โรงเรียนสารภีพิทยาคม ศึกษาดูงาน

โพสต์2 ธ.ค. 2560 01:52โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2560 01:52 ]

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>