โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ศึกษาดูงาน ปศพพ.

โพสต์19 ก.ค. 2560 19:41โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 19:41 ]
วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมรับการประเมินศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยทางคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>