โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จังหวัดหนองคาย ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ก.พ. 2560 23:28โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิิทยา จังหวัดหนองคาย นำโดย นายชนาวุธ  ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการใช้สื่อการเรียนรู้ทางไอซีทีในการจัดการเรียนการสอน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments