โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน

โพสต์12 พ.ย. 2558 22:53โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2559 02:33 ]

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน โดยมีนางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>