โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมศึกษาดูงาน

โพสต์8 ก.ค. 2561 19:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 19:47 ]

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา นำโดย ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย พร้อมด้วยคณะครู ในโอกาสมาศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยทางโรงเรียนได้นำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน อาทิ ห้องเรียนรวมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอีกด้วย