โรงเรียนลับแลพิทยาคม อุตรดิตถิ์ ศึกษาดูงาน

โพสต์16 ต.ค. 2559 00:26โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
วันที่ 28 กันยายน 2559 โรงเรียนลับแลพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถิ์ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ และนำคณะผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments