โรงเรียนห้วยซ้อฯ และโรงเรียนปล้องวิทยาคม ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ส.ค. 2561 19:46โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 19:46 ]
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนปล้องวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ตลอดจนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามลำดับ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>