โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก เชียงรายศึกษาดูงาน

โพสต์14 ก.พ. 2560 20:35โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 20:36 ]
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ซึ่งทางคณะผู้ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจและเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน อาทิิ ฐานเทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมนำภูมิปัญญา ต้นกล้าเมล็ดกาแฟ  และเพื่อนแท้โรงเรียนธนาคาร ซึ่งผู้บริหาร และคณะครูทั้งสองโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>