โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สงขลา ศึกษาดูงาน

โพสต์20 ส.ค. 2560 00:36โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2560 00:36 ]

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน โดยมี นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>