รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โพสต์9 พ.ค. 2562 20:39โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2562 20:40 ]

วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>