รณรงค์การออกเสียงประชามติ

โพสต์5 ส.ค. 2559 02:05โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลฝายกวาง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หน่วยออกเสียงที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments