โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ศึกษาดูงาน

โพสต์22 ม.ค. 2561 05:27โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 20:41 ]

วันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>