เลือกตั้งสภานักเรียน

โพสต์22 ก.พ. 2559 18:34โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2559 08:35 ]

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และการแสดงออกของนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
Comments