รับการประเมิน ITA

โพสต์31 มี.ค. 2560 03:21โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นผู้ประเมิน ซึ่งคณะครูและบุคลากร ได้ร่วมรับฟังและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ประเมินอย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments