รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์16 ส.ค. 2560 21:11โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 21:11 ]
วันที่ 16 สิงหาคม 2560  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม นำโดย ผู้อำนวยการสุรัตน์  เจียตระกูล และผู้อำนวยการชำนาญ  ม่วงศรีศักดิ์ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะผู้นิเทศ โดยให้นักเรียนแต่ละคณะสีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้นิเทศ เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>