รับการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์5 ส.ค. 2559 02:23โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2559 02:25 ]

วันที่ 5 สิงหาคม 2559  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม จากคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม นำโดย ผู้อำนวยการสุรัตน์  เจียตระกูล และผู้อำนวยการชำนาญ  ม่วงศรีศักดิ์ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะผู้นิเทศ โดยให้นักเรียนแต่ละคณะสีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้นิเทศ เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments