รับการนิเทศภายในจาก สพม.36

โพสต์10 ก.ย. 2559 01:35โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ต้อนรับคณะผู้นิเทศภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  นำโดย ผอ.ณรงค์  สุปินะเจริญ, ผอ.ธานินทร์  ชินวัฒน์,ศน.สุรัตน์  กุลศรี ข้าราชการบำนาญ และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.36 ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments