ปฐมนิเทศวันเปิดภาคเรียน

โพสต์22 พ.ค. 2559 00:07โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2559 00:26 ]

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเรียนหนังสือในภาคเรียนใหม่ และเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการดำเนินงาน และกิจกรรมของโรงเรียนในภาคเรียนใหม่นี้ให้แก่คณะครู และนักเรียนได้รับทราบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments