ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์1 มิ.ย. 2560 08:41โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2560 08:41 ]

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเรียนหนังสือในภาคเรียนใหม่ และเป็นการชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการดำเนินงาน และกิจกรรมของโรงเรียนในภาคเรียนใหม่นี้ให้แก่คณะครู และนักเรียนได้รับทราบร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>