ประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:22โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 04:27 ]
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ จากคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำโดย ผอ.ผล  ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม และคณะ เพื่อประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และการจัดบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้