ประเมินโรงเรียน

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:24โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:24 ]

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายวิโรจน์  แสงแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ. นำโดย นายผล  ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ในฐานะประธานสหวิทยาเขตภูลังกา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.36 เพื่อมากำกับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ.ต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>