ประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์17 ก.ย. 2560 01:06โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 01:07 ]

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการประเมินฯ สหวิทยาเขต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 36 เพื่อรายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>