ประกวดสื่อ และนวัตกรรมครู

โพสต์10 ก.ย. 2559 02:24โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2559 02:29 ]
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมงานการประกวดสื่อ และนวัตกรรมครู ปีการศึกษา 2559 จัดโดย กลุุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งผลปรากฏว่าคณะครูของเราได้รับรางวัลดีเยี่ยมทุกคน ได้แก่ รางวัลดีเยี่ยมชนะเลิศ มี 2 คน คือ ครูสุรางค์  วรรณวิภาพร (ภาษาไทย) และ ครูยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน (วิทยาศาสตร์)  ส่วนรางวัลดีเยียม ได้แก่ ครูอดุลย์  จันธิมา (คณิตศาสตร์), ครูนงคราญ  พรหมเผ่า (การงานอาชีพฯ : คหกรรม), ครูชนัดดา  พหุธนพล (สังคมศึกษาฯ), ครูรังสิต  สิงห์มหาไชย (การงานอาชีพ : คอมพิวเตอร์) ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
วันที่ 5 กันยายน 2559 นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลวิจัย และนวัตกรรม โครงการโรงเรียนในฝันประจำปี 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับภาค ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2559 ในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments