ประกวดผลงาน Best Practice โรงเรียนในฝัน ระดับภาคเหนือ

โพสต์16 ต.ค. 2559 00:17โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 24 - 25 กันยายน 2559 ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมประกวดสื่อ นวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในงาน "โรงเรียนในฝันก้าวไกล สานฝันสู่สากล“Lab SchoolsFestivalTowards world – ClassEducation”ระดับภาคเหนือปีการศึกษา 2559" ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการประกวด นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศสื่อ นวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมของเรา  
Comments