ประชุมสรุปงานแผนงานโรงเรียน

โพสต์4 พ.ย. 2558 23:14โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558  ทางโรงเรียนได้จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการประจำปี ของโรงเรียน ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา และระดมความคิดในการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป
Comments