ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

โพสต์2 มิ.ย. 2561 22:00โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 22:00 ]
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>