ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:19โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 19:20 ]

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านให้ผู้ปกครองได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง อนึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน และมีผลการเรียนดีเด่นอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>