ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560

โพสต์20 พ.ย. 2560 01:31โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 01:34 ]
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์  บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยทางโรงเรียนได้ชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารงานโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>