ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2559

โพสต์30 พ.ย. 2559 21:05โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ทางโรงเรียนได้กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/59 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์  บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานการประชุม โดยทางโรงเรียนได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปัจจุบันให้ผู้ปกครองรับทราบ และร่วมกันเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ในภาคบ่ายมีการจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments