ผู้บริหารโรงเรียน สพม.21 ศึกษาดูงาน

โพสต์21 ธ.ค. 2559 21:43โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 22 ธันวาคม 2559  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน จาก สพม.21 นำโดย นายคำจันทร์   รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่งทางคณะผู้ศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้เกียรติกับโรงเรียนของเราในการศึกษาดูงานในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกครั้งในอนาคต <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments