พระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมโธ มอบทุนการศึกษา

โพสต์9 พ.ย. 2562 09:01โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2562 09:01 ]

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมอนุโมทนาบุญ ในโอกาสที่ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหัวทุ่ง  ปฏิบัติหน้าที่ครูพระประจำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มาหลายปีการศึกษาแล้ว ได้เมตตาเป็นสะพานบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาจนถึงปัจจุบันนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท นับเป็นการสร้างทานบารมีที่มีคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเป็นในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาบุญกับท่าน มา ณ โอกาสนี้