พิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

โพสต์23 พ.ย. 2560 20:46โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2560 20:46 ]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  กองลูกเสือโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก <<ประมวลภาพกิจกรรม>>