พิธีลงเสาเอกหอพักนักเรียนชาย

โพสต์7 มี.ค. 2561 03:17โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 03:17 ]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีลงเสาเอก สร้างเรือนพักนอนให้แก่นักเรียนชายของโรงเรียน โดยมีท่านพระครูไพโรจน์สังฆาราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระอารามหลวงชั้นเอก ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพจัดหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมพิธีลงเสาเอกในครั้งนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>