ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โพสต์21 ก.ย. 2559 21:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 13 กันยายน 2559 นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน  บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยชุมชน และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนของเรา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments