รับรางวัล ScQA

โพสต์20 ก.ย. 2562 02:28โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2562 01:31 ]
วันที่ 19 กันยายน 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้ารับรางวัลผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธิมอบรางวัล