เปลี่ยนวิธีคิดพิชิตเป้าหมาย

โพสต์12 ธ.ค. 2559 19:28โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2559 19:59 ]

วันที่ 4 ธันวาคม 2559 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "เปลี่ยนวิธีคิด พิชิตเป้าหมาย" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นารา  กิตติเมธีกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต่างได้รับความรู้และแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการเพิ่มมิติทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments