เปิดลานอเนกประสงค์และประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์24 พ.ย. 2558 00:48โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2558 06:49 ]


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดลานอเนกประสงค์หน้าเสาธงแห่งใหม่ของโรงเรียน โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 19 รูปมาประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสุภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ ทำพิธีเจิมป้ายลานอเนกประสงค์ ชื่อว่า "ลานอเนกประสงค์ 111 ปีเชียงคำ" จากนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/58 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปัจจุบันให้ผู้ปกครองรับทราบ และร่วมกันเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments