ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์12 มี.ค. 2560 20:00โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2560 20:00 ]
วันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน การมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน ตลอดจนการแสดงของคุณครู และการบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความผูกพัน และความสนุกสนาน ของชาวฝายกวางวิทยาคมทุกคน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>