ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

โพสต์9 พ.ค. 2562 20:44โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2562 20:45 ]
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม .3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี มีผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนคุณครู และนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาอย่างอบอุ่น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>