ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

โพสต์7 มี.ค. 2561 03:27โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 03:27 ]

วันที่ 7 มีนาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน การมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน ตลอดจนการแสดงของคุณครู และการบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความผูกพัน และความสนุกสนาน ของชาวฝายกวางวิทยาคมทุกคน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>