ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

โพสต์3 มี.ค. 2559 23:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2559 02:45 ]
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับ ชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียน และวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น <<ประมวลภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 >>
Comments