Open House "เปิดโลกวิทยาศาสตร์ สร้างคนสร้างชาติสู่สากล"

โพสต์8 ม.ค. 2560 01:10โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2560 01:35 ]


วันที่ 12 - 14 มกราคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภายใต้แนวคิด "เปิดโลกวิทยาศาสตร์ สร้างคนสร้างชาติสู่สากล"  ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางกรรณิการ์  วงศ์ทองศิริ  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และนายนพฤทธิิ์ ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงคำ และนอกเขตอำเภอเชียงคำ ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียน อาทิ การนำเสนอผลงานนักเรียนธุรกิจพอเพียง การนำเสนอโครงงานบูรณาการศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของ อพวช. อีกมากมาย ซึ่งมีคณะครูนำนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาศึกษาเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างมากมาย <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 
Comments