OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:36โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:36 ]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมงาน Open House "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่อาชีพศตวรรษที่ 21" โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน  การประชันผลงานโครงงานบูรณาการศตวรรษที่ 21  การประกวดส้มตำลีลาของนักเรียน  กลุ่มแม่บ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านปลัดอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้เกียรติมาร่วมงานอย่างมากมาย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>