Open House 2561

โพสต์7 มี.ค. 2561 03:22โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 03:23 ]

วันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการประชันผลงาน Project-Based Learning (PBL) ธุรกิจพอเพียง ในงาน "เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพแห่งศตวรรษที่ 21" โดยมีการจัดประกวด และนำเสนอผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 ที่เรียนในรายวิชาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า  ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนที่เยี่ยมชมงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>