นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์23 มิ.ย. 2562 21:55โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 23:11 ]
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีการพบปะผู้บริหาร ครูแกนนำ ครูที่ปรึกษา นักเรียนแกนนำ เพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และรับฟังสภาพปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป