นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์30 ม.ค. 2562 23:24โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 23:25 ]
วันที่ 30 มกราคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีการพบปะผู้บริหาร ครูแกนนำ ครูที่ปรึกษา นักเรียนแกนนำ เพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และรับฟังสภาพปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>